فروشگاه پروژه

فروشگاه تراپروژه به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه شما راه اندازی شده است. در این صفحه برخی از پروژه های نرم افزاری و تحقیقات علمی رشته های مختلف که توسط کارشناسان تراپروژه انجام شده اند، برای فروش قرار داده شده است.
در صورتی که پروژه مورد نظر شما در بین پروژه های انجام شده وجود ندارد، به بخش پروژه و یا ترجمه تخصصی مراجعه نموده و پروژه مورد نظر خود را سفارش دهید.

ثبت پروژه دانشجویی

 

×